Så blir kontoret harmoniskt med hjälp av växter

Växter skapar en trevlig arbetsmiljö. De kan till och med bidra till ett bättre mående hos personalen. Det finns till och med forskning som styrker växternas positiva inverkan på människor.

Eftersom växter av olika slag kan få människor att må bättre kan de faktiskt bidra till att öka trivseln på kontoret. Dessutom blir luften betydligt bättre när det finns växter i rummen Ett tips är att hyra växter till ditt kontor för att slippa ta hand om dem själv men dra nytta av alla fördelar växter ger.

Överlåt ansvaret

Att hålla växter vid liv är en konst i sig och om du varken har gröna fingrar eller tid kan det vara precis rätt upplägg att hyra in växter. När du hyr växter sker all skötsel av en extern part. De besöker kontoret regelbundet för att vattna, beskära, damma av växterna och ge dem säsongsmässig näring. Vid behov byts hela plantor ut och ibland byts bara jorden i krukorna. Allt ingår verkligen i hyran. Du har dock alla möjligheter att inreda och skapa härliga rum på arbetsplatsen med det olika växterna som du hyr.

Mindre sjukdagar med växtfyllda kontor

Det är många växter som trivs i kontorsmiljöer. Det syntes inte minst under coronapandemin då kontoren stod ödsliga. Växter mår dock bättre när människor är på plats i lokalerna, de blir piggare. Det är faktiskt så att växter är betydelsefulla för människor och vise versa. Ett företag har faktiskt mycket att vinna på att ha växter. Det finns forskning som visar på att anställda kan uppleva att de mår bättre när de jobbar i närheten av växter. Stora organisationer har fått färre sjukdagar och en ökad produktivitet. Vissa växter är även bättre än andra att satsa på att ha i en kontorsmiljö. På Amazons huvudkontor i USA finns det över 40 000 växter.

Växter är smarta

Något annat det finns forskning på är att växter kan röra sig, lukta och känna. Växter kommunicerar på två sätt: genom rotsystemet och med hjälp av olika dofter och gaser i luften. De kan bland annat varna varandra för exempelvis insektsangrepp.