Därför ska du satsa på kvalitativa nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev är ett väldigt bra verktyg för att marknadsföra ditt företag och för att få trafik till din webbsida. För att mottagaren ska läsa ditt nyhetsbrev är det viktigt att texten är lättläst och relativt kort. Det är även viktigt att du har ett tydligt mål med texten.

Nyhetsbrev kan vara en effektiv marknadsföringskanal. När du gör regelbundna utskick har du en stor möjlighet att komma nära din målgrupp och knyta en ovärderlig kontakt med den. För att lyckas är det viktigt att ha snygga nyhetsbrev som också innehåller bra information. Det är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att få trafik till din webbsida och samtidigt stärka ditt varumärke. Om du lyckas är det ett fantastiskt sätt att marknadsföra ditt företag på.

Skriv till din målgrupp

Nyckeln till att lyckas bygga en relation till din målgrupp är att få nyhetsbrevet att kännas personligt, intressant och relevant. När du skriver är det en bra idé att skriva det som att du har en specifik person i åtanke. Det kan vara antingen en persona eller en riktig person som representerar målgruppen. Att du känner till dina läsare är det absolut viktigaste för att kunna skriva ett lyckat nyhetsbrev. Ta reda på all information du behöver om målgruppen för att kunna skriva informativa nyhetsbrev.

Skriva korta och lättlästa texter

När du skriver ett nyhetsbrev är det viktigt att du har ett huvudmål och försöker undvika att budskapet blir för spretigt. Det bästa är att du har ett huvudmål och en tydlig call to action, CTA, till det målet. Det ska inte finnas några oklarheter kring vad du vill att läsaren ska klicka på. Du kan med fördel märka ut din CTA genom att den sticker ut i färg, den står i större text än brödtexten eller att den innehåller aktiva ord.

Att skriva korta och lättlästa texter som går rakt på sak är det bästa. Läsaren ska inte behöva anstränga sig mer än nödvändigt och snabbt kunna förstå budskapet. Många läser nyhetsbrevet via sin smartphone och då är det bra om texten är enkel att läsa. Punktlistor, korta meningar, enkla ordval och att skriva ut saker steg för steg är några saker som gör en text mer lättläst.