Därför är coachande ledarskap viktigt

Confident,Male,Leader,,Coach,Talking,With,Multiracial,Group,Of,Office

Allt fler eftersöker chefer med coachande ledarskap. Den gamla sortens chefer som pekar med hela handen och tror sig vara allvetande fungerar inte längre i dagens samhälle. Nu är det viktigare att fokusera på de anställdas långsiktiga utveckling och självständighet.

Coachande ledarskap innebär att du fokuserar på dina anställda och hjälper dem att uppnå deras högsta potential. Du får fram det bästa hos dem genom att uppmuntra deras förmåga att hitta egna lösningar så att de på så sätt kan jobba mer effektivt och självständigt. Då slipper du komma in och styra allt i minsta detalj.

Varför är coachande ledarskap viktigt?

Därför att du som chef och hela företaget jobbar bättre om dina anställda vet vad de ska göra och är utvecklade nog att fatta egna, kloka beslut och vet hur de ska lösa problem på egen hand. Genom att du använder dig av coachande ledarskap lär du dina anställda att lära sig själva snarare än att du själv behöva lära dem allt. Det är viktigt att ni har en öppen dialog där du ställer rätt sorts frågor för att få dem att själva vilja utvecklas och fatta rätt beslut i sina problemlösningsprocesser. Med rätt sorts ledarskap går arbetet och därmed företaget bättre.

Vad är coachande ledarskap?

Coachande ledarskap kännetecknas framförallt av att du vägleder din anställda att fatta egna beslut. Istället för att säga rakt ut hur du tycker att ett problem borde lösas ska du fråga din anställda hur denne vill lösa det, vilka resultat som eftersträvas och så vidare till dess din anställda själv har kommit fram till en bra lösning som ni båda är överens om. Några kännetecken för en coachande ledare är att du:

  • Är öppen för dialog och nya tänkesätt.
  • Är förtroendeingivande så att dina anställda känner sig bekväma med att prata med dig om sina problem.
  • Har förmågan att se dina anställdas styrkor och inte är rädd för att ge beröm, samtidigt som du kan ge konstruktiv kritik.
  • Är en bra lyssnare som kan ta in vad din anställa säger samtidigt som du kommer med bra ledfrågor som driver din anställda framåt i sin problemlösning.

I grund och botten är det viktigt att du som chef ser dina anställda och deras styrkor och svagheter samt tar dig tid att jobba på dessa tillsammans med dem, oavsett ålder, kön osv. Alla är unika.