ARTROS – EN AV VÄRLDENS VANLIGASTE SJUKDOMAR

28 maj, 2019

Inlägget är i samarbete med Artros.org

Visste ni att det finns en sjukdom som heter Artros? Det är faktiskt en av världens vanligaste sjukdomar men kunskapen är inte så stor hos varken oss ”vanliga” människor eller sjukvården gällande allt från diagnos till behandling. I korta drag så handlar det om att brosket i leden bryts ned snabbare än kroppen hinner reparera det. Min pappa har till exempel länge haft problem med sina knän och gjort operation på sin minisk. Han har haft stor problem med smärta och jag minns ända sedan jag var liten hur han alltid behövt ligga och skaka med benen i sängen för att lindra smärtan inför att han ska somna. Han har också suttit och hoppat med knäna så länge jag kan minnas. Men det tydligaste minnet jag har är hur det alltid knastrat i hans knän när han har satt sig på huk eller soffan till exempel. Nu är det så att artros bland annat är ärftligt och jag har ett tag misstänkt att jag kanske har en början till sjukdomen.
Artros.org så kan en ta ett digitalt test, det tog mig mindre än 1 minut att fylla i och jag fick svar direkt;

Mina misstankar verkar stämma ganska bra! Anledningen till att jag misstänkt detta är dels på grund av att
– Jag kan känna av en smärta i knät efter ansträngning
– Är stel på morgonen som släpper efter att jag varit uppe en stund
– Att det gör ont i knäna när jag sitter på huk

Lyckligtvis så tror jag att jag än så länge ligger i den gröna zonen gällande behandling. En behandling görs i flera steg, men det första är träning som åtminstone till en början bör ske via en sjukgymnast. Sen är det viktigt att en själv lär sig om just artros för att förstå varför en bör utföra viss träning till exempel som i sin tur ökar motivationen till fortsatt träning eftersom artros är en kronisk sjukdom så är det viktigt att behandling pågår på lång sikt.

Det finns inte enbart en anledning till att vi utvecklar artros. Sjukdomen utvecklas när ledbrosket bryts ned snabbare än kroppen hinner reparera det. Brosket blir tynnre och vi får en sämre dämpning i leden.
Har du till exempel en övervikt, en monoton arbetsställning eller till exempel tidigare knäskador kan även det påskynda utvecklingen av artros i ditt knä. Om du själv känner igen dig i det jag skriver ovan och vill söka hjälp så vill jag att du ska veta några saker. Vi alla vet att sjukvården är som den är och att en ibland kan behöva stå på sig. Därför vill jag lägga vikt vid att diagnosen artros till största delen ställs med hjälp av röntgen. Men både Socialstyrelsens riktlinjer och internationell forskning visar att artros bör ses som en klinisk diagnos. Det betyder att den bör fastställas genom att titta på din sjukdomshistoria, din ledfunktion och även din smärtbild. Det som visas på röntgen säger inget om hur din vardag påverkas egentligen. 
Om du känner igen dig i beskrivningen av artros bör du prata med en läkare eller sjukgymnast för att få en diagnos.


You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

1 + 17 =